Sense of Beauty

 
Beauty News

Dr Irena Eris członkiem United Nations Global Compact

Dr Irena Eris przystąpiła do ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact. Głównym zadaniem organizacji, powołanej w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska czy przeciwdziałaniem korupcji.
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris w swojej działalności kieruje się na co dzień zasadami wynikającymi ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Podejmuje zarówno wyzwania ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, z którymi podejmuje współpracę. Wspiera organizacje pożytku publicznego, domy dziecka pomaga potrzebującym, dba o środowisko naturalne. Jest firmą Równych Szans i członkiem założycielem Fundacji „Piękniejsze Życie".

Dzięki przystąpieniu do United Nations Global Compact firma wzmacnia wizerunek i konkurencyjność na rynku, jako przedsiębiorstwo nowoczesne i odpowiedzialne, dbające o swoich pracowników, partnerów i klientów. Współpraca z Global Compact to również okazja do wymiany doświadczeń z innymi firmami oraz organizacjami rządowymi i międzynarodowymi.

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. To inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów.

Zobacz także