Sense of Beauty

 
Beauty News

Dr Irena Eris wspiera nagrody naukowe Polityki

Laureaci i finaliści Nagród Naukowych tygodnika Polityka pokazują, że uprawianie nauki to zarówno zawód, jak i sposób na życie. I co najważniejsze, ciągle przyciąga utalentowane, wybitne jednostki, a marka Dr Irena Eris od wielu lat promuje i wspiera te wyjątkowe działania.
Kolejną 22. już edycję Nagród Naukowych POLITYKI zwieńczyła gala, podczas której poznaliśmy pięcioro laureatów wybranych z grona 15 finalistów. Fundacja Tygodnika od 2001 roku prowadzi program stypendialny pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach pisma promowany jest wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się w przestrzeni publicznej walorami drugorzędnymi. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu.

Stypendia, których jednym z fundatorów jest marka Dr Irena Eris,  stały się rozpoznawalnym tytułem, honorowanym jako pełnoprawne wyróżnienie naukowe, które młodzi naukowcy eksponują w swoich zawodowych życiorysach.
 
Laureaci:

NAUKI HUMANISTYCZNE - Dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Rocznik 1988. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Kulturoznawczyni, bohemistka, etnolożka, zajmująca się badaniem powojennych przesiedleń w Polsce, Czechach i Słowacji. Analizuje doświadczenia nowych osadników związanych z rzeczami pozostawionymi przez poprzednich mieszkańców. Zakłada, że rzeczy działają jak duchy poprzedniej kultury i skłaniają nowych mieszkańców do interakcji z „widmową” obecnością wysiedlonych. Widmontologia, która się zajmuje, pokazuje jak przesiąknięta przeszłością teraźniejszość pozwala zajmować się nierozwiązanymi dotąd problemami. Badaczce udaje się tę mało zgłębioną tematykę z terenów Europy Środkowo-Wschodniej przenieść na forum światowe.
 
NAUKI SPOŁECZNE
Dr hab. Joanna Rak, prof. UAM
Rocznik 1990. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zajmuje się kondycją demokracji – źródłami jej erozji i podatności na zagrożenia – oraz protestami społecznymi. Interesują ją demonstranci – ich motywacje, rodzaje zaangażowania i relacje z przedstawicielami władzy. Kierując trzema grantami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki sformułowała przełomową teorię dotyczącą odmiennego wykorzystywania przemocy politycznej przez siły demokratyczne i antydemokratyczne, a także powodów jej radykalizacji i de-radykalizacji. Wyniki jej badań pokazują, jak istotne są prowadzące do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zmiany w systemie zarządzania kryzysowego czy odpowiednie zdefiniowanie roli służb państwowych.
 
NAUKI O ŻYCIU
Dr n. med. i n. o zdr. Mateusz Spałek
Rocznik 1987. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Pracuje jako radioonkolog. Wykorzystuje nowoczesne technologie w leczeniu nowotworów rzadkich, raków skóry, czerniaków oraz w radiochirurgii przerzutów do kręgosłupa. Otrzymał drugie miejsce na liście rankingowej projektu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co otworzyło drogę do opracowania innowacyjnej metody wytwarzania specjalnych materiałów tkankopodobnych niezbędnych w nowoczesnej radioterapii. Po raz pierwszy na świecie będą powstawać przy wykorzystaniu mobilnego laserowego skanowania przestrzennego i druku 3D. Dr Spałek aktywnie działa środowisku naukowym. Z sukcesem przeprowadził pionierskie badania kliniczne dotyczące nowych metod leczenia zaawansowanych miejscowo rzadkich nowotworów tkanek miękkich. Opracowane przez niego schematy radioterapii zyskują coraz większe uznanie na świecie i przynoszą korzyści polskim pacjentom.
 
NAUKI ŚCISŁE
Dr inż. Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun
Rocznik 1986. Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W pracy naukowej skupia się na biodruku 3D w celu opracowania nowoczesnych implantów, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb pacjenta i usprawniających leczenie poważnych uszkodzeń ciała. Dr Włodarczyk-Biegun zajmuje się również opracowaniem drukowanych modeli tkanek pozwalających na precyzyjne testowanie leków oraz poznanie biologii konkretnych tkanek i komórek, będąc jedną z niewielu na świecie badaczek wykorzystujących technikę elektropisania stopionym polimerem. Prowadzone przez nią badania są ważne dla rozwoju inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.
 
NAUKI TECHNICZNE
Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Rocznik 1989. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.
Mierzy się z wielkim problemem medycyny, czyli ograniczoną liczbą ekspertów i rosnącą liczbą danych do przeanalizowania. Rozwiązaniem, którego skuteczność z powodzeniem zwiększa dr Świderska-Chadaj, jest zastosowanie sztucznej inteligencji. Technika ta może też wykrywać zależności niewidoczne ludzkim okiem. Pozwalaformułować i rozwiązywać nowe problemy badawcze. Dr Świderska-Chadaj opracowała algorytmy wspierające diagnostykę histopatologiczną nowotworów płuc, raka prostaty, raka piersi, chłoniaka DLBCL oraz chorób nerek. Jej oprogramowanie pozwala też wykrywać obecność komórek układu odpornościowego, które mogą sugerować skuteczność leczenia np. przy szacowaniu ryzyka odrzucenia organu po przeszczepie.
Na zdjęciu od lewej: Karolina Ćwiek-Rogalska, Joanna Rak, Małgorzata Włodarczyk-Biegun, Mateusz Spałek, Żaneta Świderska-Chadaj

Zobacz także