Sense of Beauty

 
Beauty News

Ekologii mówimy: tak! Nasze ekologiczne sukcesy

Odpowiedzialność za środowisko to nasza pasja! Już w 2016 roku marka Dr Irena Eris przystąpiła do inicjatywy Global Compact, powołanej do życia przez sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana. Nasza strategia biznesowa, kultura i codzienne aktywności konsekwentnie wypełniają 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących m.in. ekologii.
Skutecznie ograniczamy odpady. Stosując zasady ekoprojektowania opakowań, wdrażamy ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.
Odpowiedzialna produkcja
Skutecznie ograniczamy odpady opakowaniowe. Od 2019 roku stosujemy zasady ekoprojektowania opakowań, wdrażając ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Opakowania są projektowane tak, aby minimalizować masę opakowań z tworzyw sztucznych. Ponadto wprowadzane są innowacyjne rozwiązania z wymiennymi wkładami kremów i opakowania wykonane z recyklingu PCR, co pozwoliło na ograniczenie zużycia plastiku o 5 ton w roku 2022 w stosunku do roku 2021 i o ponad 25 ton od początku 2020 roku.

Zrównoważone uprawy
Wykorzystujemy kartoniki wyprodukowane z materiału pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów z certyfikatem FSC oraz materiałów z recyklingu. Oznacza to, że surowiec do produkcji papieru został pozyskany w sposób zrównoważony – w miejsce każdego wyciętego drzewa zostało zasadzone nowe. Już ponad 60 proc. wyrobów marki Pharmaceris w kartonikach ma certyfikat FSC lub jest wyprodukowanych z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czysta woda
W 2022 roku zmniejszyliśmy zużycie wody potrzebnej do wyprodukowania jednej sztuki wyrobu o ponad 18 proc. w stosunku do 2021 roku. W pełni kontrolujemy bilans wodny dla zakładu produkcyjnego. Zbieramy wodę deszczową i wykorzystujemy ją do podlewania terenów zielonych, a także monitorujemy i poprawiamy efektywność procesu uzdatniania wody technologicznej.
80 proc. naszych opakowań nadaje się do recyklingu i zawiera nawet do 30 proc. tworzywa z recyklingu poprodukcyjnego.
Oszczędność energii
Dokładnie monitorujemy zużycie energii i sukcesywnie zmniejszamy jej zużycie. W 2022 roku zredukowaliśmy ilość energii potrzebnej do wyprodukowania 1 szt. wyrobu o 17 proc. w stosunku do 2021 roku. Opracowaliśmy i monitorujemy bilans energetyczny zakładu produkcyjnego. Sukcesywnie wymieniamy oświetlenie w zakładzie i biurach na energooszczędne. W 2022 roku zmniejszyliśmy również zużycie gazu w przeliczeniu na sztukę wyrobu gotowego o 27 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Minimalny ślad węglowy
Od 2019 zakład produkcyjny Dr Irena Eris korzysta z energii pozyskanej z odnawialnych źródeł energii. W tym samym roku ślad węglowy organizacji został zmniejszony w stosunku do poprzedniego roku o 68 proc. dzięki przystąpieniu do programu NATURALNIE, ŻE ENERGIA i zakupieniu energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Planujemy, aby w latach 2020–2023 nawet 100 proc. całkowitej energii zużytej w przedsiębiorstwie zostało wytworzonej w wiatrowych instalacjach odnawialnego źródła energii.

System recyklingu
Wszystkie odpady poprodukcyjne są przekazywane wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Klasyfikujemy wybrane formaty kartonów transportowych jako zwrotne i przekazujemy je do naszych dostawców do ponownego wykorzystania. Wielokrotnie wykorzystujemy kartony przeznaczone do przechowywania produktów wchodzących w skład zestawów. Dzięki tym działaniom w 2022 roku ograniczyliśmy ilość odpadów z papieru i tektury w przeliczeniu na 1 szt. wyrobu o 14 proc. w stosunku do roku 2021.

Obieg zamknięty
W 2020 roku przystąpiliśmy do programu RafCycle, dzięki któremu jesteśmy częścią gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym odpady przekształcane są w kluczowe dla gospodarki zasoby. Podkład laminowany stanowiący odpad etykietowy przekazujemy do wyspecjalizowanej firmy, w której jest oczyszczony z silikonu i przetwarzany wtórnie na pulpę oraz papier, z którego następnie wytwarzany jest papier graficzny i podkłady papierowe.

Zobacz także