Sense of Beauty

 
Beauty News

Granty dla projektów badawczych zdobyte

Z niezwykłą radością informujemy, że Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris wygrało konkurs na dofinansowanie dwóch wniosków badawczych.
„Od mitochondriów do innowacyjnych kosmetyków o działaniu protekcyjnym” - to projekt realizowany we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w ramach konkursu Program Badań Stosowanych organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na ten konkurs wpłynęło 1 140 wniosków - 1080 pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Spośród nich 734 wnioski uzyskały ocenę pozytywną, a finansowanie uzyskało 189 projektów. Projekt Laboratorium zdobył 29,7 pkt. (najwięcej ze wszystkich projektów) uzyskując pierwsze miejsce w obszarze Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz jest trzecim najwyżej punktowanym projektem w tym konkursie!

Celem badawczym tego przedsięwzięcia jest identyfikacja i ocena substancji, których specyficzne oddziaływanie z mitochondriami korzystnie wpływa na komórki skóry, indukując w nich procesy spowalniające uszkodzenia spowodowane stresem oksydacyjnym. Celem komercyjnym w efekcie realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych. Produkt kosmetyczny, będący efektem wyników prac badawczych będzie mógł w znacznym stopniu opóźnić proces wewnątrzpochodnego starzenia się skóry, a przede wszystkich zminimalizować niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, które w istotny sposób przyśpieszają starzenie się organizmu. Często weryfikacja „efektów dobroczynnych” kosmetyków wprowadzanych na rynek jest powierzchowna i nie zawsze wiarygodna. Istotą wnioskowanego projektu jest rzetelne i szczegółowe udokumentowanie mechanizmu i faktycznych efektów protekcyjnych substancji, na bazie których są one formułowane.

Wnioskodawcą jest konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem dwóch wiodących w dziedzinie bioenergetyki i biochemii mitochondriów grup badawczych z Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN oraz Laboratorium Kosmetyczego Dr Irena Eris, jednej z wiodących firm kosmetycznych w Europie Centralnej. W projekcie zostaną wykorzystane nowatorskie metody weryfikacji mechanizmu oddziaływania substancji na mitochondria, a w konsekwencji efektywniejsze sposoby przeszukiwania i selekcji szerokiej gamy substancji biologicznie aktywnych względem mitochondriów o dodatkowych właściwościach ochronnych dla komórek skóry.

Drugi wniosek badawczy „Zaawansowane techniki badań oddziaływań substancji czynnych z komórkami skóry w celu opracowania innowacyjnej receptury produktu kosmetycznego” realizowany we współpracy z WYDZIAŁEM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ w ramach konkursu Program Badań Stosowanych, zdobył 28,2 pkt. (na maksymalnie przyznawanych 30) i zajął trzecie miejsce w obszarze „Badania Interdyscyplinarne”.

Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na produkty udoskonalające skórę i zapobiegające jej starzeniu się staje się obecnie ogromnym wyzwaniem dla przemysłu kosmetycznego. Firmy wprowadzając na rynek innowacyjny produkt kosmetyczny coraz częściej szukają nowych substancji, których skuteczność chcą udowodnić najnowocześniejszymi dostępnymi technikami badawczymi. W wyniku analizy potrzeb przemysłu kosmetycznego i ich potencjału badawczego, nawiązano współpracę pomiędzy WIM PW a Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris. Głównym celem współpracy i realizowanego w jej zakresie projektu jest wykreowanie innowacyjnego produktu kosmetyczny mogącego w znacznym stopniu opóźnić proces starzenia się skóry, a przede wszystkim zminimalizować niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, które w istotny sposób przyśpieszają starzenie się organizmu. W ramach osiągnięcia postawionych założeń przeprowadzone zostaną badania mające na celu określenie wpływu peptydów oraz białek należących do grupy czynników wzrostu na parametry fizyko-chemiczne komórek skóry. Wnioskodawcą jest konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem wiodącej grupy badawczej w dziedzinie materiałów i nanotechnologii z Zakładu Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Laboratorium Kosmetyczego Dr Irena Eris.

W projekcie zostaną wykorzystane nowatorskie metody weryfikacji mechanizmu oddziaływania substancji na komórki skóry przy wykorzystaniu unikatowej aparatury do badań struktury materiałów: mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej.

Zobacz także