Sense of Beauty

 
Beauty News

Luksus wysokiej odpowiedzialności

Dr Irena Eris jako jedyna polska marka jest członkiem Comité Colbert, stowarzyszenia zrzeszającego luksusowe marki promujące idee związane z luksusem, pięknem i zrównoważonym rozwojem.
Comité Colbert to ekskluzywny klub założony w 1954 roku z inicjatywy Jeana-Jacques'a Guerlaina. Stowarzyszenie stanowi forum spotkań, wymiany myśli i refleksji nad rozwojem przemysłu luksusowego. Klub zrzesza firmy produkujące dobra luksusowe i instytucje kulturalne, takie jak Cartier, Dior, Hermès, Chanel, Luwr czy Operę Paryską. Współpracują one w celu promowania międzynarodowego wpływu francuskiej sztuki życia i przekazania francuskiej kreatywności oraz know-how. Od niedawna do grona prestiżowych francuskich marek dołączają marki europejskie. W 2012 roku marka Dr Irena Eris, jako jedyna polska marka, została przyjęta w poczet światowych firm, które działają w kierunku poszerzania i promocji idei związanych z pięknem i ekskluzywnością. Obecnie sektor luksusowy przechodzi transformację,stając się odpowiedzialnym pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Comité Colbert stworzył komisję, której misją jest uczynienie sektora luksusowego ważnym punktem odniesienia w zakresie odpowiedzialności społecznej, socjalnej i środowiskowej. Firmy luksusowe stają się coraz bardziej świadome tego, że ich odpowiedzialność nie kończy się po zakończeniu produkcji i sprzedaży. Przez wyzwania środowiskowe i społeczne sektor rozszerza swoją odpowiedzialność na cały łańcuch produkcji, stawiając na jakość i przyspieszając innowacje technologiczne i strukturalne w obliczu ograniczonych zasobów. Marki angażują się w zarządzanie całym cyklem życia produktów, poprzez upcykling lub rynek wtórny. Inicjując przemiany środowiskowe i społeczne, sektor luksusowy ma szansę sprawić, aby idee zrównoważonego rozwóju stały się coraz bardziej atrakcyjne dla odbiorcy. Świadomość odpowiedzialności, jaka ciąży na najlepszych markach, jest kluczowa – od niej zależy nasza przyszłość.
Obecnie sektor luksusowy przechodzi transformaxcję i staje odpowiedzialnym pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Zobacz także