Sense of Beauty

 
Beauty News

W poszukiwaniu kobiecej tożsamości

Młode polskie artystki wykorzystują medium malarskie, by opowiadać o otaczającej je rzeczywistości, relacjach ze światem natury oraz skomplikowanej sile kobiet. Patrząc na ich płótna, kierujemy uważne spojrzenie również w głąb siebie.
NATALIA BAŻOWSKA

Płótna Natalii emanują napięciem, które artystka wydobywa mięsistymi pociągnięciami pędzla i gęstą fakturą farby. Wyłaniający się z plam żywego koloru bohaterowie jej obrazów często pozbawieni są indywidualnych cech. Pozostają rozmyci i nieodgadnieni, czym skłaniają do spojrzenia w głąb siebie i własnej wrażliwości. Jest artystką i doktorem psychiatrii, laureatką Artystycznej Podróży Hestii, Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża krew” oraz konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”. To także stypendystka MKiDN oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Rozgłos przyniósł jej wideoperformans „Luna” z 2014 roku, w którym z charakterystyczną dla swojej twórczości empatią wobec świata natury badała relację między kobietą artystką i dziką wilczycą.

Bażowska deklaruje fascynację życiem, psychiką i ciałem człowieka. Czerpiąc inspiracje z otaczającej rzeczywistości, analizuje zależności między życiem a sztuką. W poczuciu silnej więzi z naturą tworzy obrazy, zdjęcia, instalacje i wideo. W swoich pracach porusza tematy relacji społecznych oraz międzygatunkowych, opowiada o emocjach i potrzebie komunikacji.
„Kreatorki”, 2022
MONIKA FALKUS

W swoich pracach porusza tematy miłości, intymności i seksualności oraz związanej z nimi kobiecej natury i siły. Artystka podejmuje również wątki przedmiotowego traktowania ciała i związanych z nim nadużyć. Czerpie inspiracje z historycznych i współczesnych kodów kultury, literackiego świata mitów i baśni, ale również osobistych wspomnień i doświadczeń. Szuka związków między światem ludzi, zwierząt i roślin. Motywy i symbole rozwijają się na jej obrazach niczym opowiadania, zachęcając widza do własnych interpretacyjnych wędrówek i rozwikływania tropów. Jest absolwentką malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim. Tworzy obrazy olejne, instalacje oraz wideo. W malarstwie najmocniej wpływa na nią kolor, za którego pomocą wyraża nastroje oraz wartości zmysłowe. Na niemal monochromatycznych, pastelowych tłach tworzy odcinające się konturowe kompozycje w jaskrawych barwach. Na jej na wpół abstrakcyjnych obrazach postaci bywają zdeformowane, a granice między częściami ciała ulegają zatarciu.
„Swan Upon Leda”, 2022
MARTYNA PINKOWSKA

Na swoich obrazach ukazuje charakterystyczny dla współczesnych kobiet złożony świat lęków, pragnień i przyjemności. Tajemniczei częściowo zdeformowane kobiece sylwetki wymykają się ostrości i jednoznaczności, podkreślając nieustanne napięcie towarzyszące poszukiwaniu własnej tożsamości. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i stypendystką MKiDN, a także zwyciężczynią Grand Prix podczas Salonu Wiosennego w Galerii Współczesnej w Opolu. Laureatka konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie” oraz finalistka konkursu Młode Wilki tworzy obrazy, instalacje przestrzenne oraz wideo.

W swoich pracach zaciera granice między wyobrażonym światem fantazji i wspomnień a rzeczywistością. Sztuka jest dla niej formą autoanalizy, narzędziem oswajania własnych doświadczeń i emocji. Interesuje ją to, co wpływa na kształtowanie się kobiecej tożsamości oraz wspólnych dla wielu kobiet uniwersalnych doświadczeń, wynikających z cielesności, ról społecznych i stereotypów.
„Strategia wyczerpania”, 2022, fot. Dzięki uprzejmości galerii Monopol

Zobacz także