Sense of Beauty

 
Świat Dr Irena Eris

Dr Irena Eris „Zasłużona dla wynalazczości”

Z okazji stu lat istnienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, podczas jubileuszu, wręczono na Zamku Królewskim w Warszawie honorowe odznaki prezesa Rady Ministrów „Zasłużeni dla Wynalazczości”. Jedną z nich przyznano firmie Dr Irena Eris, którą odebrała osobiście dr Irena Eris.
Odznaki zostały przyznane w pięciu kategoriach: twórcy, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, instytucje wspierające oraz media. Laureaci otrzymali specjalnie wyprodukowaną na tę okazję replikę lampy Łukasiewicza oraz księgę jubileuszową Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pt. „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”.

Zobacz także