Sense of Beauty

 
Świat Dr Irena Eris

Eko? Obowiązkowo

Niepokój o przyszłość planety i kolejnych pokoleń, zagrożonych jej degradacją, jest dziś żywy jak nigdy dotąd. Dr Irena Eris od lat systematycznie wdraża ekologiczne rozwiązania i promuje działania na rzecz środowiska i odpowiedzialnego biznesu. Energooszczędność, recykling, ograniczenie zużycia wody i papieru to standardy działalności marki.
Zarówno zrównoważona strategia biznesowa, jak i codzienne proekologiczne aktywności czy zaangażowanie w pomoc potrzebującym nie są dziś wyjątkowymi gestami. Stały się codziennym obowiązkiem, który staramy się coraz skuteczniej wypełniać. Za nasze działania na rzecz środowiska i otoczenia zdobyliśmy tytuł SUSTAINABLE BRAND w konkursie Fashion Magazine Beauty Awards. Doceniono w ten sposób naszą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Woda. To skarb
Od 2019 r. prowadzimy w przedsiębiorstwie działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody. Aby w systemowy sposób kontrolować jej oszczędzanie, poprawiliśmy efektywność procesu jej uzdatniania. W 2021 r. zużyliśmy o 20 proc. mniej wody w stosunku do 2019 r., od 2021 r. zbieramy wodę deszczową i wykorzystujemy ją do podlewania terenów zielonych. Ponadto już od 10 lat prowadzimy proces oczyszczania ścieków przemysłowych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji miejskiej.

Energooszczędność. Warto!
Od 2019 r. fabryka Dr Irena Eris korzysta z energii pozyskanej z odnawialnych źródeł energii. W 2021r. 100% całkowitej energii zużytej w przedsiębiorstwie zostało wytworzonych w wiatrowych instalacjach odnawialnego źródła energii. Co oznacza, że nasze kosmetyki są w 100% produkowane przy wykorzystaniu zielonej energii. Aby monitorować zużycie energii i sukcesywnie zmniejszać jej zużycie, opracowaliśmy i monitorujemy bilans energetyczny przedsiębiorstwa oraz m.in. wymieniliśmy oświetlenie zewnętrzne budynków i na parkingach na energooszczędne.

Recykling. Wierzymy!
Odpady poprodukcyjne przekazujemy wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Od wielu lat co roku coraz więcej odpadów jest poddawanych odzyskowi i recyklingowi. W 2020 r. przystąpiliśmy do programu RafCycle, działamy w obiegu zamkniętym, w którym odpady przekształcane są w kluczowe dla gospodarki zasoby. Zbędne elementy opakowań są oczyszczane z silikonu i przetwarzane wtórnie na pulpę, z której następnie wytwarzany jest papier. Dlatego już teraz realizujemy poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które Unia Europejska zamierza osiągnąć w 2030 r.
Zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu jesteśmy odpowiedzialni za produkt, zaangażowani społecznie i działamy na rzecz środowiska.
Biuro? Bez plastiku
Można go zastąpić! Dr Irena Eris jest firmą bez plastiku. W 2019 r. zrezygnowaliśmy z wszystkich produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Nie kupujemy i nie zużywamy wody w plastikowych opakowaniach oraz zmniejszyliśmy użycie wody w szklanych butelkach. Bez kubeczków, mieszadełek, sztućców ani pojemników do żywności z tworzyw sztucznych niebiodegradowalnych, korzystamy z materiałowych toreb i worków wielorazowego użytku.

Odpowiedzialność. Tak!
Zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu jesteśmy odpowiedzialni za produkt, zaangażowani społecznie i działamy na rzecz środowiska. Przekazujemy konsumentom rzetelne informacje i działamy społecznie. Wspieramy organizacje pożytku publicznego, domy dziecka i pomagamy potrzebującym. Jesteśmy też jednym z  założycieli i  fundatorów Fundacji „Piękniejsze Życie”, która wspiera kobiety podczas leczenia onkologicznego.

Pomoc. Realna
Od początku pandemii w Polsce jesteśmy również skupieni na akcjach pomocowych skierowanych do personelu medycznego. Do 2022 r. pomogliśmy ponad 230 szpitalom w całej Polsce, przekazując około 100 tys. sztuk kosmetyków. Pomoc trafiła za pośrednictwem przedstawicieli medycznych na oddziały pediatrii, neonatologii i dermatologii, a także bezpośrednio do lekarzy, oddziałowych, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Współpraca. Koniecznie!
Do udziału w akcji pomocy pracownikom medycznym włączyliśmy naszego przewoźnika – firmę DB Schenker, która wszystkie przesyłki dostarczyła do szpitali pro bono. Dołączyliśmy też do ogólnopolskiej akcji pomocowej „Jesteśmy razem”. Pomagamy, której inicjatorem była firma Drutex, a honorowym wiceprzewodniczącym rady akcji jest Henryk Orfinger – przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris.

Lokalnie. Globalnie
Od etapu jego budowy współpracujemy z Domem Ronalda McDonalda – wyjątkowym miejscem, dzięki któremu rodzice małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz w Warszawie mogą być bliżej swoich dzieci. Wyposażyliśmy domy w nasze kosmetyki.

Zobacz także