Sense of Beauty

 
Świat Dr Irena Eris

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris partnerem 21. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

Do 13 czerwca 2021 r. Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Lista 15 finalistów zostanie opublikowana w „Polityce” 15 września, a laureaci zostaną ogłoszeni w październiku 2021 r. Od 5 lat partnerem Nagród jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, a członkiem Kapituły Obywatelskiej jest dr Irena Eris
Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału. Następnie wyłonieni przez Kapitułę I stopnia finaliści konkursu poddawani są ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną) do której zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego. Członkiem tej Kapituły jest dr Irena Eris.
 
Dzięki pracy obu Kapituł spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2021 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe.

Przez 20 lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników „Polityki”, którzy wpłacali na program stypendialny 1% podatku, nasza fundacja wsparła 332 naukowców kwotą ponad 6 mln 600 tys. zł.

***

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie polityka.pl/stypendia i odesłanie go drogą elektroniczną do niedzieli 13 czerwca 2020 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl

Zobacz także